Naujienos


LitCapital sėkmingai pritraukė privatų kapitalą plėtros kapitalo fondui, investuosiančiam iki 20 mln. eurų į mažas ir vidutines Lietuvos įmones, įsteigti.

2010-05-31

Tai trečiasis ir paskutinis plėtros kapitalo instrumentas, kurį įgyvendina Europos investicinis fondas (EIF), vykdydamas JEREMIE kontroliuojančiojo fondo iniciatyvą Lietuvoje.

Šis plėtros  kapitalo fondas (Fondas) yra viena iš svarbių JEREMIE kontroliuojančiojo fondo veiklų, ko pasekoje per keletą ateinančių metų iki 20 milijonų eurų bus investuota į labai mažas, mažas ir vidutines Lietuvos įmones (MVĮ). LitCapital investuos į dideliu augimo potencialu pasižyminčias įmones ankstyvosiose jų augimo stadijose (parengiamojoje, ankstyvojoje ir plėtros stadijose).

20 mln. eurų dydžio Fondą sudarys 14 mln. eurų iš EIF valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo ir 6 mln. eurų investuos instituciniai ir privatūs investuotojai.

Pasak Europos investicinio fondo vadovo Richardo Pelly, "Per JEREMIE kontroliuojantįjį fondą Lietuvos Vyriausybė išmintingai sukūrė platformą, kuri paskatins rizikos kapitalo pramonės augimą Lietuvoje. EIF džiaugiasi galėdamas prie to prisidėti per savo valdomą Kontroliuojantįjį fondą, kuris atneš ilgalaikę naudą visam MVĮ sektoriui."

Fondas investuos iki 10,4 mln. litų (3 mln. eurų) į vieną MVĮ, siekdamas sukurti diversifikuotą portfelį iš didelį augimo potencialą turinčių MVĮ, kurias atrinks profesionali LitCapital valdytojų komanda.

Atgal