Naujienos


LitCapital portfelio įmonių grupė NNL LT dalyvavo projekte „Sėkmės mokykla“

2013-11-13

Daugiau nei 50 perspektyvių ir motyvuotų Vilniaus moksleivių atliko profesinę praktiką jų pasirinktose organizacijose. Moksleivių praktikos savaitė - unikalus Sėkmės mokyklos projektas, suteikiantis galimybę aktyviems ir motyvuotiems 10-12 klasių moksleiviams Vilniuje išbandyti išsvajotas profesijas jau dabar. Šio projekto tikslas - reali asmeninė savaitės trukmės patirtis, ne tik praktiškai supažindinanti moksleivį su darbo sąvoka, bet atskleidžianti konkrečių specialybių subtilybes, privalumus ir trūkumus, motyvuojanti apsvarstyti būsimos karjeros kryptis dar būnant mokykloje.

Tarp įmonių, priėmusių moksleivius praktikai buvo ir NNL LT grupės įmonė Litcargo UAB, teikianti transporto ir visapusiškas tarptautinės logistikos paslaugas.

LitCapital yra plėtros kapitalo fondas, įsteigtas kartu su Europos Investicijų Fondu 2010 m. Fondo dydis yra 25 mil. EUR, jis investuoja į smulkias ir vidutines (privačias) įmones Lietuvoje. Investicijų tipas - ilgalaikės investicijos į privačių įmonių įstatinį kapitalą, siekiant spartesnio įmonių augimo ir plėtros. Vienos investicijos dydis - nuo 2 iki 10.4 mil. litų. Investavimo laikotarpis - 4-6 metai.

Apie JEREMIE programą

bpd_saveJEREMIE yra finansinė priemonė, kurią sukūrė Europos Komisija (DG Regional Policy), bendradarbiaudama su Europos investicijų banku ir Europos investicijų fondu, kad padidintų ES regionų labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes gauti lėšų. Siekiama iš regioninių fondų skirti tam tikras sumas rizikos kapitalui finansuoti, taip skatinant novatoriškumą ir padedant įmonėms augti. Lietuvoje JEREMIE kontroliuojantysis fondas finansuojamas iš ES Struktūrinių fondų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą ir yra valdomas Europos Investicinio Fondo.

Atgal