Naujienos


LitCapital pasirašė sutartį dėl 3 mil. litų kapitalo investicijos į atsinaujinančios energetikos (Cleantech) sektorių

2011-04-11

LitCapital rizikos kapitalo fondas investuoja į UAB „Lignoterma" - naujai įsteigtą lietuviško kapitalo bioenergetikos bendrovę. Lignoterma jau 2011 metais numato pradėti savo pirmąjį projektą - 26 MW pramoninės biomasės jėgainės Panevėžyje statybą. Ši jėgainė tieks šiluminę energiją vienai didžiausių Panevėžio pramonės įmonių AB "Amilina". Planuojama projekto vertė yra apie 22 mil. litų. Projekte taip pat dalyvauja pati AB „Amilina" bei privatūs investuotojai.

Projekto Panevėžyje tikslas - pilnai aprūpinti AB „Amilina" gamybinius procesus reikalinga šilumine energija.

Lignoterma šilumos gamybos procese numato naudoti biomasę, visa energija bus gaminama iš vietinių atsinaujinančių šaltinių. Numatomi pažangūs technologiniai sprendimai leis pasiekti aukštą šiluminės energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą, užtikrins griežčiausią aplinkos apsaugos standartų laikymąsi.

Projekto metu sukauptą pažangią patirtį ateityje ketinama siūlyti ir kitoms Lietuvos pramonės įmonėms. Pirmame projekto etape elektros energija nebus gaminama, ateityje tokią galimybę numatoma svarstyti.

bpd_saveLitCapital I rizikos kapitalo fondas yra įsteigtas pagal JEREMIE programą. JEREMIE yra finansinė priemonė, kurią sukūrė Europos Komisija (DG Regional Policy), bendradarbiaudama su Europos investicijų banku ir Europos investicijų fondu, kad padidintų ES regionų labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes gauti lėšų. Siekiama iš regioninių fondų skirti tam tikras sumas rizikos kapitalui finansuoti, taip skatinant novatoriškumą ir padedant įmonėms augti. Lietuvoje JEREMIE kontroliuojantysis fondas finansuojamas iš ES Struktūrinių fondų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą ir yra valdomas Europos Investicinio Fondo.

Atgal