Naujienos


Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija švenčia penkerių metų gimtadienį

2014-06-04

vca2

Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija (LT VCA) atšventė penkerių metų gimtadienį. Ši data yra reikšmingas pasiekimas visai Lietuvos privataus kapitalo rinkai ir LitCapital, vienam iš asociacijos iniciatorių ir steigėjų. Šarūnas Šiugždą, LitCapital vykdantysis partneris, buvo pirmasis asociacijos vadovas bei valdybos pirmininkas. LitCapital didžiuojasi, kad nuo pat įsteigimo aktyviai prisidėjo prie asociacijos vystymosi, ir džiaugiasi ligšioliniais pasiekimais vienijant asociacijos narius bei skleidžiant informaciją apie privataus kapitalo teikiamas galimybes šalies įmonėms. Asociacija nuolat plečiasi ir į narių būrį įsijungia ne tik vietiniai rinkos dalyviai, tačiau ir gerai žinomos tarptautinės organizacijos, tokios kaip Europos investicijų fondas.


Per pirmus penkerius veiklos metus LT VCA sėkmingai pasiekė iškeltus tikslus. Lietuvoje didėja rinkos pasitikėjimas privataus kapitalo fondais, auga pritraukiamų tarptautinių investicijų skaičius. Be to, Europos Sąjungos lėšos per JEREMIE programą leido Lietuvos rizikos kapitalo fondams investuoti į 56 įmones, kas sudarė 95,3 mln. Lt. Asociacijos duomenimis, įmonių, kurios rizikos kapitalo fondų portfeliuose yra bent vienerius metus, apyvarta per metus vidutiniškai padidėjo 66%, darbuotojų skaičius - 14%. Puikūs rezultatai motyvuoja asociaciją ir toliau plėsti savo veiklą bei prisidėti prie Lietuvos ūkio vystymosi.


LitCapital yra plėtros kapitalo fondas, įsteigtas kartu su Europos Investicijų Fondu 2010 m. Fondo dydis yra 25 mln. EUR, jis investuoja į smulkias ir vidutines (privačias) įmones Lietuvoje. Investicijų tipas - ilgalaikės investicijos į privačių įmonių įstatinį kapitalą, siekiant spartesnio įmonių augimo ir plėtros. Vienos investicijos dydis - nuo 2 iki 10.4 mil. LTL. Investavimo laikotarpis - 4-6 metai.


LT VCA vienija 13 aktyvių bendrovių-narių, vykdančių įvairių rūšių rizikos kapitalo veiklą. Tai fondų valdymo bendrovės, konsultacinės įmonės, teisininkai, viešosios įstaigos ir kt., padedančios ir konsultuojančios investuotojus ir verslininkus partnerysčių struktūrizavimo ir valdymo klausimais. Asociacija atlieka rizikos kapitalo verslo atstovavimo ir propagavimo centrinės platformos vaidmenį santykiuose su instituciniais investuotojais, nuomonės lyderiais ir viešosios politikos formuotojais. Taip pat, asociacija padeda gerinti ūkio finansavimą, ypač smulkiajam verslui, skatinti ūkio augimą ir verslumą. 

Atgal