Naujienos


Investicinių fondų lėšos lietuviško verslo augimui

2014-07-24

_MG_0485_BROLIS
Privataus kapitalo fondų investicijas jau pritraukė keliasdešimt lietuviškų įmonių veikiančių, aukštųjų technologijų, paslaugų, gamybos, energetikos ir kituose sektoriuose. Be to, rizikos kapitalo fondai reikšmingai prisidėjo prie jaunų įmonių, tokių kaip Brolis Semiconductors, plėtros. Visos šios įmonės savo plėtrai pasinaudojo investicijomis, dalinai finansuojamomis iš ES struktūrinės paramos. Nuo 2010 m. šios valstybinės bei privačios lėšos sukūrė rizikos kapitalo rinką Lietuvoje, padėsiančią investicijas ateityje pritraukti dar ne vienam verslininkui.

Rizikos kapitalas - tai tiek valstybės, tiek privačių institucinių bei fizinių asmenų investicijos į įmonių akcinį kapitalą. Rizikos kapitalo fondai ne tik įsigyja įmonių akcijų, bet ir aktyviai dalyvauja jų valdyme. Nepiniginį fondų indėlį ypač pabrėžia Europos investicijų fondo atstovė Lietuvoje Jūratė Aželionytė. Jos teigimu, patyrę fondų valdytojai į įmonę investuoja ne tik pinigus, bet ir laiką ir žinias.

ES struktūrinė parama kartu su valstybinėmis bei privačiomis lėšomis per 2007-2013 m. stipriai prisidėjo prie rizikos kapitalo rinkos sukūrimo Lietuvoje. Iki JEREMIE veiklos pradžios šalyje daugiausiai veikė didieji užsienio investuotojai, kuriuos labiausiai domino sėkmingos ir pirmaujančios įmonės. Mažiems ir vidutiniams verslams pagrindinis finansavimo šaltinis buvo bankų paskolos, tačiau kildavo problemų ieškant finansavimo pirminių idėjų, kurios dar negeneruoja pajamų, įgyvendinimui.

Europos investicijų fondas nedirba tiesiogiai, bet pasirenka tarpininkus - rizikos kapitalo fondų valdytojus - į kuriuos investuoja pats. Fondų valdytojai, savo ruožtu, turi pritraukti ne mažiau nei trečdalį privačių investuotojų lėšų. Lietuvoje šiai dienai pagal JEREMIE iniciatyvą veikia 5 fondai, kurie buvo atrinkti konkurso metu, aiškino Jūratė Aželionytė. Iki šių metų balandžio pabaigos jau yra sėkmingai investuota į 60 projektų, o investicijų apimtys viršija 32 mln. eurų.


LitCapital yra plėtros kapitalo fondas, įsteigtas kartu su Europos investicijų fondu 2010 m. Fondo dydis yra 25 mln. eurų, jis investuoja į smulkias ir vidutines (privačias) įmones Lietuvoje. Investicijų tipas - ilgalaikės investicijos į privačių įmonių įstatinį kapitalą, siekiant spartesnio įmonių augimo ir plėtros. Vienos investicijos dydis - nuo 2 iki 10,4 mln. Lt. Investavimo laikotarpis - 4-6 metai.

Atgal