Naujienos


Europos investicijų fondas atrinko LitCapital, antrą finansinį tarpininką Lietuvos JEREMIE kontroliuojančiojo fondo rizikos kapitalo priemonei, kuri paskatins Lietuvos SVV, įgyvendinti

2009-10-21

LitCapital I (Lietuva) - antras naujai kuriamas rizikos kapitalo fondas, investuosiantis į Lietuvos mikro, mažas ir vidutines įmones, kurį patvirtino Europos investicijų fondo (EIF) direktorių taryba. LitCapital I fondą valdys LitCapital Asset Management, kuri šiuo metu yra steigiama.

Šis rizikos kapitalo fondas, kurio planuojamas dydis yra apie 25 milijonai eurų (mažiausiai 20milijonų eurų), investuos nuo 0,3 iki 3 mln. eurų  į augimo potencialą turinčias mikro, mažas ir vidutines Lietuvos įmones, sukurdamas apie 12 įmonių investicinį portfelį. Investuojama bus į įmones, kurios turi dideles augimo galimybes tapti rinkos lyderėmis, tačiau pasižymi didele rizika, kurios, pritrauktų investicijų ir fondo valdytojų vadybinių žinių dėka, gali tapti sėkmingos veiklos pavyzdžiais.

Fondo steigimas bus baigtas 2009 m. pabaigoje arba vėliausiai 2010 m. pradžioje, užbaigus teisinius steigimo klausimus ir sėkmingai pritraukus privačių investuotojų lėšas.

Atgal