Naujienos


Antroji LitCapital investicija – pasirašyta sutartis dėl 5 mil. litų kapitalo investicijos į UAB „Putokšnis“

2011-05-31

Rizikos kapitalo fondas „LitCapital" investuoja 5 mln. litų į Šiaulių įmonę UAB „Putokšnis", kurios pagrindinė veikla - PET pakuočių gamyba Lietuvoje ir Ukrainoje. Ši investicija įmonei leis maksimaliai išnaudoti savo gamybos pajėgumus. Be to, ketinama juos plėsti ir papildomai investuoti į kogeneracinę elektrinę, skirtą UAB „Putokšnis" technologiniams poreikiams tenkinti.

UAB „Putokšnis" - vienas stambiausių Baltijos šalių ir Skandinavijos regiono PET pakuočių gamintojų. Bendrovė pagamina iki 40 tūkst. tonų PET pakuočių produkcijos. 90 proc. UAB „Putokšnis" produkcijos yra eksportuojama gėrimų gamintojams Vokietijoje, Lenkijoje, Skandinavijos šalyse ir kt. PET pakuotės yra pilnai perdirbamos, o pagal perdirbimo apimtis lenkia visas kitas pakuočių rūšis.

bpd_saveLitCapital I rizikos kapitalo fondas yra įsteigtas pagal JEREMIE programą. JEREMIE yra finansinė priemonė, kurią sukūrė Europos Komisija (DG Regional Policy), bendradarbiaudama su Europos investicijų banku ir Europos investicijų fondu, kad padidintų ES regionų labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes gauti lėšų. Siekiama iš regioninių fondų skirti tam tikras sumas rizikos kapitalui finansuoti, taip skatinant novatoriškumą ir padedant įmonėms augti. Lietuvoje JEREMIE kontroliuojantysis fondas finansuojamas iš ES Struktūrinių fondų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą ir yra valdomas Europos Investicinio Fondo.

Atgal