LitCapital I


LitCapital yra plėtros kapitalo fondas, įsteigtas kartu su Europos investicijų fondu (EIF) 2010 m. pagal JEREMIE iniciatyvą. LitCapital fondo dydis yra 25 milijonai eurų. Investicijų tipas - ilgalaikės investicijos į Lietuvos smulkių ir vidutinių (privačių) įmonių įstatinį kapitalą, siekiant spartesnio verslo vertės augimo ir plėtros. Ši vertė realizuojama vėliau pardavus fondo valdomas akcijas. Vienos investicijos dydis - nuo 1 iki 3 milijonų eurų. Investavimo laikotarpis - 3-6 metai.